+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


منظور از مصطلحات نامانوس "فاکولته"، "کلچر" و "گالری" است یا "دانشکده"، "فرهنگ" و"نگارستان" فرمان ۱۶۴ ماده ای رییس جمهور کرزی پس از آن صادر شد که حکومت حامد کرزی پس از کنفرانس توکیو ملزم به مبارزه جدی برعلیه فساد اداری و حکومت داری خوب گردید. شعار عمده این کنفرانس حساب دهی متقابل بود. حکومت کرزی که بر اساس سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۱۱ در رده سومین کشور فاسد در جهان جا گرفته است زیر انتقادهای شدید حکومت های کمک کننده به افغانستان قرار دارد. پس از پیروزی حامد کرزی در انتخابات سال ۲۰۰۹ جامعه جهانی و به خصوص حکومت ایالات... دنباله

واژه بوم را در واژه نامه ها، جا، زمین، سرزمین، شهر، ناحیه، ماوای، زمینه ومتن و... معنا کرده اند و بومی آنچه که منسوب به یکی از معانی با لا باشد؛ منسوب به بوم، اهل محل، اهل ناحیه ولی وقتی از شعر بومی یا بومی گرا سخن می رود، مراد پیوند شعر با کدام یکی از معانی فوق است. دراین روز ها بومی گرایی به وِیژه زمانی که تب غزل سرایی بالا گرفته است و در زمانی که شاعران هرکدام تلاش دارند تا به حد ممکن زبان غزل شان را به گفتار روزمره نزدیک سازند باب دهان شاعران شده است. ...

علی عبدالرضایی اینک در افغانستان به نامی آشنا مبدل شده است. او یکی از شاعران پرآوازه ی شعر امروز در گستره زبان فارسی است. علی عبدالرضایی در 21 حمل 1348 در لنگرود متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در همان شهر به پایان رساند و پس از اخذ دیپلوم ریاضی و قبولی در کانکور سراسری، به دانشگاه فنی و مهندسی تهران راه یافت و در رشته مهندسی مکانیک، از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. عبدالرضایی که فعالیت حرفه ای خود را از سال 67 آغاز کرد، یکی از جدی ترین و بحث برانگیزترین...