+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


فیلم "جدایی نادر از سیمین" جدای از جامعه ‏ای که در آن نفس می‏ کشد نیست. "جدایی نادر از سیمین" در واقع جدال نادر و سیمین، جدال نادر و سیمین و ترمه، جدال راضیه و حجت، جدال دو طبقه اجتماعی و بالاخره جدال سنت و مدرنیته است در جامعه ای میانه. مرور کوتاهی بر داستان این فیلم نشان می دهد که سوژه خارق العاده و خلاف عادتی در آن نیست. فقط داستان دو خانواده است از دو گوشه‏ ی شهر که بر اثر اتفاقی با هم در می‏ افتند. داستان فیلم: سیمین (لیلا حاتمی) زمینه ای را ایجاد کرده تا به همراه شوهرش نادر... دنباله