+ - x
 » دسته ها
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


نقدی بر مجموعه ی "ترانه و تروریست" از"کاوه جُبران" "ترانه و تروریست"، پس از دفتر "آفتاب تعطیل"،مجموعه ی دیگری از شعر های "کاوه جُبران" است که منتشر شده است. یکی از ویژه گی های این مجموعه آن است که برخلاف مجموعه های دیگر - که مانندِ قوطی عطار هر چیزی در آن ها دستیاب می شود - در این دفتر، صرفن با غزل رو به روییم؛ امّا غزل هایی که از حافظه ی یک ترانه سُرایِ تروریست برای مان نقل می شود مانندِ: "حق می دهی به من که بمیرم، ضروری است این شهرِ در گرفته، گرفتارِ کوری است ما را غمِ بهشت... دنباله

دید فلسفی نویسنده با هدایت نزدیک است، و در یک کلام وی در پیوند هستی انسان چنین نظر دارد: " گلنار زندگی کرد تا خودش را بسوزاند، برای این به جهان آمده بود که در آتش بسوزد، در همان سالهای کودکی، در زیر همان درخت کهن سال او تمرین سوختن را می کرد..." - من آن هستم که هستی از اوست - (هایدگر) چگونگی پیدایش و سرنوشت انسان که از آوان تکوین فلسفه پرسش ذهن کنجکاو انسان بوده است، قرنها پدیده مافوق الطبیعی پنداشته می شد. اما این ایده پس از یافته های داروین در قرن نوزده چنان تنزل یافت که ناگهان انسان از...

"شاعر وعاشق ودیوانه از جنس هم اند" "شکسپیر" من در یک برخورد هندسی شعرهای "وحید بکتاش" را در مجموعه ی " به سپیدی این شعر ها شک کنید" به سه زاویه در یک مثلث بخشبندی می کنم. مثلث شعر بکتاش در این مجموعه، در سه زاویه ی "عشق"، " دیوانگی" و " شاعرانگی فلسفی" شکل می گیرد. زاویه ی عشق : مقوله ی "عشق" و "عاشقانگی" از رویکرد های مهم در شعر بکتاش است؛ اما این اهمیت زمان فرا ذهن مان می آید که عشق را با نگاه متفاوت دریابیم. ویژه گی نگاه بکتاش از شاعران هم نسلش این است که هر چیز...

 داستان جدایی نادر از سیمین
 روح الامین امینی
فیلم "جدایی نادر از سیمین" جدای از جامعه ‏ای که در آن نفس می‏ کشد نیست. "جدایی نادر از سیمین" در واقع جدال نادر و سیمین، جدال نادر و سیمین و ترمه، جدال راضیه و حجت، جدال دو طبقه اجتماعی و بالاخره جدال سنت و مدرنیته است در جامعه ای میانه. مرور کوتاهی بر داستان این فیلم نشان می دهد که سوژه خارق العاده و خلاف عادتی در آن نیست. فقط داستان دو خانواده است از دو گوشه‏ ی شهر که بر اثر اتفاقی با هم در می‏ افتند. داستان فیلم: سیمین (لیلا حاتمی) زمینه ای را ایجاد کرده تا به همراه شوهرش نادر...