+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی

 » دیگر نگاشته ها
 انفجار دوم
 دانه ی ناراضی
 عقل گرایی یا مدرنیته
 نخستین نغمه های عاشقانه ی شرق
 اسلام ستیزی
  آزادی اندیشه و گفتار و زنگیِ مستِ شمشیر به دست
 هر واژه یک شهروند است
 دختران مخفی
 روزگار جناب
 گم شدگان تاریخ فلسفه

۱.۰
امتیاز: ۱.۰ | مجموع آراء: ۱
احمد ارشاد خطیبی

طالبان نکتایی دار از طالبان مسلح خطرناکترند!
طالبان به حیث یگ گروه تروریستی و بدوی نمادی از سنگدلی، بیرحمی، قومگرای، انسان کشی و مزدورمنشی است که هیچگاه جنایت آنها را مردم افغانستان و جهان فراموش نخواهند کرد.
این گروه،انسانیت را به تیغ کشیدند و با ایدئولوژی منحط و قرون وسطای شان مرتکب جنایاتی گردیدند که در طول تاریخ کمتر مثل آن را میتوان سراغ کرد.
طالبان در دوره زمامداری شان افغانستان را به یک زندان بزرگی مبدل ساخته بودند و برای شکنجه بیشتر مردم افغانستان همه ارزش انسانی و اخلااقی را لگد مال کردند.
در باره جنایات این گروه مزدور در دوره زمامداری آنان هرجه گفته شود کم است و در این مجال فرصت نیست ، آنانی که در دوره زمامداری طالبان در کشور بودند و یا از بیرون تحولات افغانستان را دنبال میکردند بخوبی میدانند که انسانیت توسط طالبان قربانی شد و با استفاده از نام پاک اسلام عزیزاعمالی را انجام دادند که دشمنان راستین اسلام هم در قبال این دین حنیف مرتکب نشده بودند.
قتل،بیرحمی، نخبه کشی،بیگاری وبیکاری، دامن زدن به مسائل قومی، آتش زدن مزارع و خانه های مردم،اسیر ومحروم کردن زنان،بستن دروازها دانش بروی شیفتگان علم ومعرفت، اخذ پول بنام تشکیل از مردم فقیر، تخریب ارزش ها و دستاوردهای فرهنگی وایجاد نظام اندیوالی از جمله مهمترین کارنامه های داخلی طالبان بوده است.
در عرصه خارجی هم طالبان دست به اقداماتی زدند که مایه شرمساری است.
منزوی ساختن افغانستان، پناه دادن به تروریستان بین المللی و بدنام ساختن افغانستان و اسلام در افکار عمومی جهانی نتیجه اقدامات گروهی است که بنام تطبیق حاکمیت دین تیشه به دین زدند.
با وجود اینکه نه سال از سقوط رژیم طالبان میگذرد، هنوز هم غایله طالبان مسلح در کشوربا قوت وجود دارد وبدتراز آن افکارطالبانی توسط عده ای که ظاهر طالبی ندارند اما در اصل طالب اند گسترده تر می شود.
هم اکنون شمار زیادی از این افراد در نظام کنونی افغانستان برای شان جا باز کردند و با پوشیدن لباس های شیک و نکتای های رنگارنگ، از امتیازات دولت بطورغیرعادلانه مستفید می گردند وزمینه را برای حاکمیت مجدد طالبان فراهم میسازند.
این طالبان که من آنها را طالبان نکتایی دار می نامم از طالبان مسلح که با مردم افغانستان و جامعه جهانی در ستیز می باشند به مراتب خطر ناکتراند.
طالبان مسلح مستقیماً با نظام کنونی افغانستان در ستیز است و از امتیازها دولت مستفید نمی شوند اما طالبان نکتایی دار با اخذ امتیازها و معاشات فراوان فساد اداری را در افغانستان قوت می بخشند تا این نظام بدنام شود.
از سوی دیگرطالبان نکتایی دار برای طالبان مسلح رویه می بخشند وسعی دارند تا نبرد آنان را نزد افکار عمومی مشروعیت بخشند وافراد را از سراسر کشور ترغیب بسازند تا به صف طالبان بپیوندند.
این طالبان همواره اختلافات قومی را دامن میزنند تا بی اتفاقی که مرض بزرگ جامعه افغانستان است افزایش یابد و در نهایت مردم روبروی هم قرار بگیرند وطالبان با استفاده از این آب گل الود به زمامداری دوباره نزدیکتر گردند.
طالبان نکتایی دارهمواره برای بقای طالبان مسلح تلاش میکنند و می هراسند از اینکه دولت افغانستان و جامعه جهانی اقدام جدی مبنی بر از بین بردن فتنه طالبان روی دست گیرند.
طالبان نکتای پوش اگاهانه تفکر طالبانی را دنبال میکنند، اما طالبان مسلح اغلب بطور نا اگاهانه دست به اقدام میزنند و پاکستان و برخی از کشورهای عربی در تطمیع آنان نقش زیادی دارند.
نبه باور نویسنده زیان های طالبان نکتایی پوش خیلی یشتر از زیانهای است که طالبان مسلح بر پیکر مجروع افغانستان وارد میکنند، زیرا ممکن است طالبان مسلح موفق شوند افرادی را به قتل برسانند و یا مکتبی را تخریب نمایند اما طالبان نکتایی دار از نظام سازی در کشور جلوگیری میکنند و نمی گذارند اقوام با هم برادر سرز مین خسته افغانستان با هم تفاهم کنند.
انتظار میرود که دولت افغانستان، جامعه جهانی و نیروهای مقاومت برای تامین صلح وثبات در کشور با طالبان نکتایی دار برخورد عادلانه ای داشته باشند تا طالبان مسلح به پروسه صلح ترغیب گردند، در کنار عوامل عمده ای که مانع تحقق صلح میان طالبان و نظام کنونی می شود طالبان نکتایی دار نقش اساسی بازی میکنند که امیدواریم مسئولان و جامغه جهانی به این امر توجه جدی نمایند و مردم بیشتر در جریان فعالیت های طالبان نکتای پوش واصلی قرار بگیرند.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این متن نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *