+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی

 » دیگر نگاشته ها
 تفاوت در تصور
 دفتر در قطر صدا در پاکستان
 قسیم اخگر مسافر سرزمین توفان ها
 در گفت وگو با بچه ی جواهر (یعقوب یسنا)
 از تاریخ بیاموزیم
 پایان دوران درخشان ترجمه
 گفتار نخست: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان
 شهروندان معترض
 سخنوری
 صبح صادق ندمد تا«شب یلدا» نرود

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱
احسان الله سلام

بعد از بریدن سر شماری از شهروندان بی سر و بی سرپرست از جانب «برادران مسلح مخالفان گروپ های ناراضی افراطی نیروهای مقاومت ملی هراس افگنان چرکین زلف» دو ریش را در یک لنگی کردم تا علت این بریدن ها را باید پیدا کنم. نخست از سخنگوی دولت پرسیدم. گفت:« علتش را از والی ولایت پرسیدیم، به علت این که موترش پنچرشده بود، به محل حادثه نرفته است. این که چرا تایرموتروالی در این شرایط حساس تاریخ پنچرشده، علتش باید پیدا شود. برای تحقیق در بارۀ برآمدن باد تایرموتر والی یک کمیسیون تحقیق به سرپرستی مشاور رئیس جمهور در "امور خالی شدن باد های دولتی" تعیین شده، اما به علت برآمدن باد تایرهای طیاره؛ کمیسیون به منطقه پروازنکرده است. یک کمیسیون دیگر مؤظف شده تا علت کمبود باد را در تایرهای طیاره تحقیق کند که ان شاءالله نتایج این بی بادی را به آگاهی ملت پرباد مان می رسانیم .»

وقتی دیدم که پرسشم را باد های سخنگو به هوا بُرد، ناچار یک وجب ریش ساخته گی خریدم و دویدم به سوی محل سربری. بعد از تک و دوبسیار و کشیدن نازکیک و نخرۀ شپش با هزار نیرنگ امارتی از سخنگوی شلاقیان پرسیدم که " علت حلال کردن این آدم ها چه بود؟" بدون این که دنبال باد و هوا برود، گفت:«والله در این روزها از دست کافرهای کباب خور نه بره پیدا می شه، نه گوسفند. قیمت گاو بالا رفته، شتربه ذره بین دیده نمیشه، در شریعت هم روا نیست که گردن خر و سگ را ببریم. الحمدالله که آدم ارزان و فراوان است.»


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این متن نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *