+ - x
 » از همین شاعر
 نشد دراین درسگاه عبرت به فهم چندین رساله پیدا
 بی سخن باید شنیدن چون نگین نام مرا
 در بی زری ز جبههٔ اخلاق چین گشا
 نمی دزدد کس از لذات کاهش آفرین خود را
 قاصد به حیرت کن ادا تمهید پیغام مرا
 تجدید سحرکاری ست در جلوه زار عنقا
 ز بزم وصل ، خواهشهای بیجا می برد ما را
 ما رشتهٔ سازیم مپرس از ادب ما
 کسی در بندغفلت مانده ای چون من ندید اینجا
 پرکرده جرو لایتجزاکتاب ما

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

عشق هرجا شوید از دلها غبار رنگ را
ریگ زیر آب خنداند شرار سنگ را
گردل ما یک جرس آهنگ بیتابی کند
گرد چندین کاروان سازد شکست رنگ را
شوخی مضراب مطرب گر به این کیفیت است
کاسهٔ طنبور مستی می دهد آهنگ را
می شود دندان ظلم ازکندگشتن تیزتر
اره بی دانه چون گردد ببرد سنگ را
درحبات و موج این دریاتفاوت بیش نیست
اندکی باد است در سر صاحب اورنگ را
یک شرررنگ وفا ازهیچ دل روشن نشد
شمع خاموشی ست این غمخانه های تنگ را
وهم می بالد در اینجا، عقل کو، فطرت کدام
مزرع ما بیشترسرسبز دارد بنگ را
برق وحشت کاروان بی نشانی منزلم
در نخستین گام می سوزم ره و فرسنگ را
عاقبت از ضعف پیری نالهٔ ما اشک شد
سرنگونی برزمین زد نغمهٔ این چنگ را
سیر باغ خودنماییها اگر منظور نیست
سبزهٔ بام و در آیینه می دان زنگ را
گوهرم نشناخت بیدل قدر دریا مشربی
کارها با خود فتاد آخرمن دلتنگ را


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

صادق شاه حكیمی:

واقعيت چنانچه خود بيدل بزرگ فرمود( سير فكرم آسان نيست كوهم و كتل دارم) غزليات بيدل خيلي عالي و پرمحتوا ميباشد و خواننده و شنونده را لذت ميبخشد
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *