+ - x
 » از همین شاعر
 نسیت الیوم من عشقی صلاتی
 ما نعره به شب زنیم و خاموش
 ز فلک قوت بگیرم دهن از لوت ببندم
 گر روی بگردانی تو پشت قوی داری
 باز به بط گفت که صحرا خوشست
 روشنی خانه تویی خانه بمگذار و مرو *
 منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی
 من از این خانه به در می نروم
 مگریز ز آتش که چنین خام بمانی
 ای خدا از عاشقان خشنود باد

 » بیشتر بخوانید...
 تقصیر عشق بود
 خون شدم، رنگ حنای تو مرا ياد آمد
 گویند هر آن کسان که با پرهیزند
 آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم
 ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه
 نوا از سینه مرغ چمن برد
 تعریف شعر
 هستی به تپش رفت و اثر نیست نفس را
 میخانه

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

صبر با عشق بس نمی آید
عقل فریادرس نمی آید
بیخودی خوش ولایتیست ولی
زیر فرمان کس نمی آید
کاروان حیات می گذرد
هیچ بانگ جرس نمی آید
بوی گلشن به گل همی خواند
خود تو را این هوس نمی آید
زانک در باطن تو خوش نفسیست
از گزاف این نفس نمی آید
بی خدای لطیف شیرین کار
عسلی از مگس نمی آید
هر دمی تخم نیکوی می کار
تا نکاری عدس نمی آید
هیچ کردی به خیر اندیشه
که جزا از سپس نمی آید
بس کن ایرا که شمع این گفتار
جانب هر غلس نمی آید


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *