+ - x
 » از همین شاعر
 سماع آمد هلا ای یار برجه
 نازنینی را رها کن با شهان نازنین
 بخش چهاردهم
 برنشست آن شاه عشق و دام ظلمت بردرید
 ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم
 در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی
 سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد
 الا ای نقش روحانی چرا از ما گریزانی
 سیمبرا ز سیم تو سیمبرم به جان تو
 امروز مها خویش ز بیگانه ندانیم

 » بیشتر بخوانید...
 شعری برای جنگ
 دریای خیالیم و نمی نیست در اینجا
 حوض گل و شکوفه گل و آبشار گل
 تو چه موجود خدايی، تو چه دردی چه دوايی
 ز فهم دون نهادان گرچه دور است
 رقص چوب ها
 صدا صدای خداست
 تمام كوچه ها
 یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
 از تو چه پنهان

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

سری برآر که تا ما رویم بر سر عیش
دمی چو جان مجرد رویم در بر عیش
ز مرگ خویش شنیدم پیام عیش ابد
زهی خدا که کند مرگ را پیمبر عیش
به نام عیش بریدند ناف هستی ما
به روز عید بزادیم ما ز مادر عیش
بپرس عیش چه باشد برون شدن زین عیش
که عیش صورت چون حلقه ایست بر در عیش
درون پرده ز ارواح عیش صورت هاست
ز عکس ایشان این پرده شد مصور عیش
وجود چون زر خود را به عیش ده نه به غم
که خاک بر سر آن زر که نیست درخور عیش
بگویمت که چرا چرخ می زند گردون
کیش به چرخ درآورد تاب اختر عیش
بگویمت که چرا بحر موج در موجست
کیش به رقص درآورد نور گوهر عیش
بگویمت که چرا خاک حور و ولدان زاد
که داد بوی بهشتش نسیم عنبر عیش
بگویمت که چرا باد حرف حرف شدست
که تا ورق ورق آیی سبک ز دفتر عیش
بگویمت که چرا شب تتق فروآویخت
که گرد کست و عروسی بگیرد جا در عیش
بگفتمی سر پنج و چهار و هفت ولیک
به یک دو لعب فرومانده ام به شش در عیش


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *