+ - x
 » از همین شاعر
 ما را خدا از بهر چه آورد بهر شور و شر
 نگار خوب شکربار چونست
 هله زیرک هله زیرک هله زیرک هله زوتر
 هر لحظه وحی آسمان آید به سر جان ها
 امروز دیدم یار را ، آن رونق هر کار را
 مه تو یار ندارد جز او تو یار مگیر
 درده شراب یک سان تا جمله جمع باشیم
 آن جا که چو تو نگار باشد
 دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش
 برات عاشق نو کن رسید روز برات

 » بیشتر بخوانید...
 دگر مگو که چه شد، چون شد و چه پیش آمد
 ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
 از کوزه گری کوزه خریدم باری
 سرود ملی
 خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست
 نوا از سینه مرغ چمن برد
 قلمم زاده نیزار غم است
 ماه کُشی
 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
 خوش باش که پخته اند سودای تو دی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

این کیست این این کیست این هذا جنون العاشقین
از آسمان خوشتر شده در نور او روی زمین
بی هوشی جان هاست این یا گوهر کان هاست این
یا سرو بستان هاست این یا صورت روح الامین
سرمستی جان جهان معشوقه چشم و دهان
ویرانی کسب و دکان یغماجی تقوا و دین
خورشید و ماه از وی خجل گوهر نثار سنگ دل
کز بیم او پشمین شود هر لحظه کوه آهنین
خورشید اندر سایه اش افزون شده سرمایه اش
صد ماه اندر خرمنش چون نسر طایر دانه چین
بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا
بسم الله ای شمس الضحا بسم الله ای عین الیقین
هین روی ها را تاب ده هین کشت دل را آب ده
نعلین برون کن برگذر بر تارک جان ها نشین
ای هوش ما از خود برو وی گوش ما مژده شنو
وی عقل ما سرمست شو وی چشم ما دولت ببین
ایوب را آمد نظر یعقوب را آمد پسر
خورشید شد جفت قمر در مجلس آ عشرت گزین
من کیسه ها می دوختم در حرص زر می سوختم
ترک گدارویی کنم چون گنج دیدم در کمین
ای شهسوار امر قل ای پیش عقلت نفس کل
چون کودکی کز کودکی وز جهل خاید آستین
چون بیندش صاحب نظر صدتو شود او را بصر
دستک زنان بالای سر گوید که یا نعم المعین
در سایه سدره نظر جبریل خو آمد بشر
درخورد او نبود دگر مهمانی عجل سمین
بر خوان حق ره یافت او با خاصگان دریافت او
بنهاده بر کف ها طبق بهر نثارش حور عین
این نامه اسرار جان تا چند خوانی بر چپان
این نامه می پرد عیان تا کف اصحاب الیمین


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *