+ - x
 » از همین شاعر
 چهارم
 ای بس که از آواز دش وامانده ام زین راه من
 این کبوتر بچه هم عزم سفر کرد و پرید
 دل دل دل تو دل مرا مرنجان
 هر زمان لطفت همی در پی رسد
 ترکبن طبقا عن طبق مولائی
 مطربا بردار چنگ و لحن موسیقار زن
 جانا بیار باده و بختم تمام کن
 چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
 شهر پر شد لولیان عقل دزد

 » بیشتر بخوانید...
 دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد
 خاکسار تو تپیدن کند آغاز چرا
 نیستی، مریم! ببینی چشم های ساده را
 پری دریایی
 ز خامی عشق ناميدم هوس را
 چو می بینی که رهزن کاروان کشت
 هر چه داری، وفا نداری يار
 در چشمانت
 رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
 کلاه های سفید و کله های سیاه

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چه نیکبخت کسی که خدای خواند تو را
درآ درآ به سعادت درت گشاد خدا
که برگشاید درها مفتح الابواب
که نزل و منزل بخشید نحن نزلنا
که دانه را بشکافد ندا کند به درخت
که سر برآر به بالا و می فشان خرما
که دردمید در آن نی که بود زیر زمین
که گشت مادر شیرین و خسرو حلوا
کی کرد در کف کان خاک را زر و نقره
کی کرد در صدفی آب را جواهرها
ز جان و تن برهیدی به جذبه جانان
ز قاب و قوس گذشتی به جذب او ادنی
هم آفتاب شده مطربت که خیز سجود
به سوی قامت سروی ز دست لاله صلا
چنین بلند چرا می پرد همای ضمیر
شنید بانگ صفیری ز ربی الاعلی
گل شکفته بگویم که از چه می خندد
که مستجاب شد او را از آن بهار دعا
چو بوی یوسف معنی گل از گریبان یافت
دهان گشاد به خنده که های یا بشرا
به دی بگوید گلشن که هر چه خواهی کن
به فر عدل شهنشه نترسم از یغما
چو آسمان و زمین در کفش کم از سیبی ست
تو برگ من بربایی کجا بری و کجا
چو اوست معنی عالم به اتفاق همه
بجز به خدمت معنی کجا روند اسما
شد اسم مظهر معنی کاردت ان اعرف
وز اسم یافت فراغت بصیرت عرفا
کلیم را بشناسد به معرفت هارون
اگر عصاش نباشد وگر ید بیضا
چگونه چرخ نگردد بگرد بام و درش
که آفتاب و مه از نور او کنند سخا
چو نور گفت خداوند خویشتن را نام
غلام چشم شو ایرا ز نور کرد چرا
از این همه بگذشتم نگاه دار تو دست
که می خرامد از آن پرده مست یوسف ما
چه جای دست بود عقل و هوش شد از دست
که ساقی ست دلارام و باده اش گیرا
خموش باش که تا شرح این همو گوید
که آب و تاب همان به که آید از بالا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *