+ - x
 » از همین شاعر
 به خدایی که در ازل بوده ست
 ناله بلبل بهار کنیم
 چند قبا بر قد دل دوختم
 چند گهی فاتحه خوانت کنم
 منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم
 اقبل الساقی علینا حاملا کاس المدام
 علی اهل نجد الثنا و سلام
 تا کی گریزی از اجل در ارغوان و ارغنون
 این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این
 دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن

 » بیشتر بخوانید...
 کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن
 دیدار شد میسر و بوس و کنار هم
 بیا که رایت منصور پادشاه رسید
 چون نیست حقیقت و یقین اندر دست
 انتخاب
 رقص چوب ها
 امروز روز قتل بسر ميرسد مرا
 بسکه چون گل پرده ها بر پرده شد سامان مرا
 باغ وحش
 واژه ی منفی

۳.۷
امتیاز: ۳.۷ | مجموع آراء: ۳

مگر این دم سر آن زلف پریشان شده است
که چنین مشک تتاری عبرافشان شده است
مگر از چهره او باد صبا پرده ربود
که هزاران قمر غیب درخشان شده است
هست جانی که ز بوی خوش او شادان نیست
گر چه جان بو نبرد کو ز چه شادان شده است
ای بسا شاد گلی کز دم حق خندان است
لیک هر جان بنداند ز چه خندان شده است
آفتاب رخش امروز زهی خوش که بتافت
که هزاران دل از او لعل بدخشان شده است
عاشق آخر ز چه رو تا به ابد دل ننهد
بر کسی کز لطفش تن همگی جان شده است
مگرش دل سحری دید بدان سان که وی است
که از آن دیدنش امروز بدین سان شده است
تا بدیده است دل آن حسن پری زاد مرا
شیشه بر دست گرفته است و پری خوان شده است
بر درخت تن اگر باد خوشش می نوزد
پس دو صد برگ دو صد شاخ چه لرزان شده است
بهر هر کشته او جان ابد گر نبود
جان سپردن بر عاشق ز چه آسان شده است
از حیات و خبرش باخبران بی خبرند
که حیات و خبرش پرده ایشان شده است
گر نه در نای دلی مطرب عشقش بدمید
هر سر موی چو سرنای چه نالان شده است
شمس تبریز ز بام ار نه کلوخ اندازد
سوی دل پس ز چه جان هاش چو دربان شده است


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *