+ - x
 » از همین شاعر
 به سوی ما نگر چشمی برانداز
 منم آن دزد که شب نقب زدم ببریدم
 دلم چو دیده و تو چون خیال در دیده*
 خاک آن کس شو که آب زندگانش روشنست
 نیستی عاشق ای جلف شکم خوار گدای
 مستی ببینی رازدان می دانک باشد مست او
 ای مطرب جان چو دف به دست آمد
 جاء الربیع و البطر زال الشتاء و الخطر
 کار همه محبان همچون زرست امشب
 عقل گوید که من او را به زبان بفریبم

 » بیشتر بخوانید...
 بی پناه بادبان
 برگ خزانی دل من زرد گشته است
 به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود
 از ما به ا بر و باد و بهاران سلام با د
 یکی که تازه مسلمان شد
 دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی
 زلیخاوار دیشب قصهء نیخانه می گفتم
 سایه جان رفتنی استیم بمانیم که چه
 حرف ناگفته گفتنی دارد
 صبحگاه مراد

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

برانید، برانید که تا باز نمانید
بدانید، بدانید که در عین عیانید
بتازید، بتازید که چالاک سوارید
بنازید، بنازید که خوبان جهانید
چه دارید، چه دارید که آن یار ندارد؟
بیارید، بیارید درین گوش بخوانید
پرندوش، پرندوش خرابات چه سان بُد؟
بگویید، بگویید اگر مست شبانید
شرابیست، شرابیست خدا را پنهانی
که دنیا و شما نیز ز یک جرعهٔ آنید
دوم بار، دوم بار چو یک جرعه بریزد
ز دنیا و ز عقبی و ز خود فرد بمانید
گشادست، گشادست سر خابیه امروز
کدو ها و سبو ها سوی خُمخانه کشانید
صلا گفت، صلا گفت کنون فالق اصباح
سبک روح کند راح، اگر سست و گرانید
رسیدند، رسیدند رسولان نهانی
در آیید، در آیید، برونشان منشانید
دریغا و دریغا که درین خانه نگنجند
که ایشان همه کانند و شما بند مکانید
مبادا و مبادا که سر خویش بگیرید
که ایشان همه جانند و شما سخرۀ نانید
بکوشید، بکوشید که تا جان شود این تن
نه نان بود که تن گشت، اگر آدمیانید
زهی عشق و زهی عشق که بس سخته کمانست
در آن دست و در آن شصت و شما تیر و کمانید
سماعیست، سماعیست، از آنسوی که سو نیست
عروسی همه آنجاست، شما طبل زنانید
خموشید، خموشید، خموشانه بنوشید
بپوشید، بپوشید، شما گنج نهانید
بدیدار نهانید، بآثار عیانید
پدید و نه پدیدید، که چون جوهر جانید
چو عقلید و چو عقلید، هزاران و یکی چیز
پراکنده به هر خانه چو خورشید روانید
درین بحر، درین بحر همه چیز بگنجد
مترسید، مترسید، گریبان مدرانید
دهان بست، دهان بست ازین شرح دل من
که تا گیج نگردید، که تا خیره نمانید


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *