+ - x
 » از همین شاعر
 باز درآمد ز راه فتنه برانگیز من
 وقتت خوش وقتت خوش حلوایی و شکرکش
 صد دل و صد جان بدمی دادمی
 کار تو داری صنما قدر تو باری صنما
 دلارام نهان گشته ز غوغا
 بیار آن که قرین را سوی قرین کشدا
 چه گوهری تو که کس را به کف بهای تو نیست
 وقت آن شد که ز خورشید ضیایی برسد
 تو نقد قلب را از زر برون کن
 جانم به چه آرامد ای یار به آمیزش

 » بیشتر بخوانید...
 به جان پیر خرابات و حق صحبت او
 کفران
 دمی با حافظ
 اینجا دلی ز آینه محروم شد، رفیق
 مهربان
 صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
 رقص آتش
 تیک هی
 بمب خوشه ای
 چو رخت خویش بر بستم ازین خاک

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دل گردون خلل کند چو مه تو نهان شود
چو رسد تیر غمزه ات همه قدها کمان شود
چو تو دلداریی کنی دو جهان جمله دل شود
دل ما چون جهان شود همه دل ها جهان شود
فتد آتش در این فلک که بنالد از آن ملک
چو غم و دود عاشقان به سوی آسمان شود
نبود رشک عشق تو بجهد خون عاشقان
چو شفق بر سر افق همه گردون نشان شود
چه زمان باشد آن زمان که بلرزد ز تو زمین
چه عجب باشد آن مکان چو مکان لامکان شود
ز خیال نگار من چو بخندد بهار من
رخ او گلفشان شود نظرم گلستان شود
بفشان گل که گلشنی همه را چشم روشنی
به کرم گر نظر کنی چه شود چه زیان شود
خوشم ار سر بداده ام چو درختان به باد من
که به باغ جمال تو نظرم باغبان شود
چه عجب گر ز مستیت خرف و سرگران شوم
چو درختی که میوه اش بپزد سرگران شود
چو بنفشه دوتا شدم چو سمن بی وفا شدم
که دل لاله ها سیه ز غم ارغوان شود
رخ یارم چو گلستان رخ زارم چو زعفران
رخ او چون چنین بود رخ عاشق چنان شود
همه نرگس شود رزان ز پی دید گلستان
گل تو بهر بوسه اش همه شکل دهان شود
به وصال بهار او چو بخندد دل چمن
ز غم هجر جوی ها چو سرشکم روان شود
چو پرست از محبتش دل آن عالم خل
که درختش ز شکر دوست سراسر زبان شود
چو سر از خاک برزنند ز درختان ندا رسد
که تو هر چه نهان کنی همه روزی عیان شود
گل سوری گشاد رخ به لجاج گل سه تو
گل گفتش نمایمت چو گه امتحان شود
ز تک خاک دانه ها سوی بالا برآمده
که عنایت فتاده را به علی نردبان شود
تو زمین خورنده بین بخورد دانه پرورد
عجب این گرگ گرسنه رمه را چون شبان شود
همه گرگان شبان شده همه دزدان چو پاسبان
چه برد دزد عاشقان چو خدا پاسبان شود
مشتاب ار چه باغ را ز کرم سفره سبز شد
بنشین منتظر دمی که کنون وقت خوان شود
ز رفیقان گلستان مرم از زخم خاربن
که رفیق سلاح کش مدد کاروان شود
خمش ای دل که گر کسی بود او صادق طلب
جهت صدق طالبان خمشی ها بیان شود


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *