+ - x
 » از همین شاعر
 برفت یار من و یادگار ماند مرا
 ای چنگ پرده های سپاهانم آرزوست
 عاشق چو منی باید می سوزد و می سازد
 گر نخسبی ز تواضع شبکی جان چه شود
 صد مصر مملکت ز تعدی خراب شد
 نزدیک توام مرا مبین دور
 آن یار ترش رو را این سوی کشانیدش
 کوه نیم سنگ نیم چونک گدازان نشوم
 گر گمشدگان روزگاریم
 اقبل الساقی علینا حاملا کاس المدام

 » بیشتر بخوانید...
 زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
 چشم ترا بر روی نعشم تر نمی خواهم
 پیرهن . ته می نشیند در تنت
 اهل خورد و برد شو ورنه ترورت می کنند
 باغ ترانه های سمن، گوش گیرمت
 شاعر، غزل بگو، که غزل خوان هنوز هست
 تابکی گردم از آن دلبر خودکام جدا
 نیل را بگو...
 قشلاق زاده ام
 تلاش کرگسان

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم
بند را برگسلیم از همه بیگانه شویم
جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم
خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم
تا نجوشیم از این خنب جهان برناییم
کی حریف لب آن ساغر و پیمانه شویم
سخن راست تو از مردم دیوانه شنو
تا نمیریم مپندار که مردانه شویم
در سر زلف سعادت که شکن در شکن است
واجب آید که نگونتر ز سر شانه شویم
بال و پر باز گشاییم به بستان چو درخت
گر در این راه فنا ریخته چون دانه شویم
گر چه سنگیم پی مهر تو چون موم شویم
گر چه شمعیم پی نور تو پروانه شویم
گر چه شاهیم برای تو چو رخ راست رویم
تا بر این نطع ز فرزین تو فرزانه شویم
در رخ آینه عشق ز خود دم نزنیم
محرم گنج تو گردیم چو پروانه شویم
ما چو افسانه دل بی سر و بی پایانیم
تا مقیم دل عشاق چو افسانه شویم
گر مریدی کند او ما به مرادی برسیم
ور کلیدی کند او ما همه دندانه شویم
مصطفی در دل ما گر ره و مسند نکند
شاید ار ناله کنیم استن حنانه شویم
نی خمش کن که خموشانه بباید دادن
پاسبان را چو به شب ما سوی کاشانه شویم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *