+ - x
 » سروده های بختانه
 سیه چارد سرم افکنده منبر
 بزن آن پرده نوشین که من از نوش تو مستم
 مشک و عنبر گر ز مشک زلف یارم بو کند
 ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان
 حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند
 بی تميزی رفته رفته زور شد
 هر چند که بلبلان گزینند
 ستاره (ادبیات کودک)
 ای کاشکی تو خویش زمانی بدانیی
 بسا کس اندوه فردا کشیدند

برگ نخست » شعر
 ابراهیم امینی
   » تعداد سروده ها: ۹۵
 ابولقاسم لاهوتی
   » تعداد سروده ها: ۱۲
 احمد شاملو
   » تعداد سروده ها: ۹۲
 احمد یاسین فرخاری
   » تعداد سروده ها: ۵۰
 استاد رازق رویین
   » تعداد سروده ها: ۲۴
 استاد شهریار
   » تعداد سروده ها: ۵۷
 استاد واصف باختری
   » تعداد سروده ها: ۲۱
 اسماعیل خراسانپور
   » تعداد سروده ها: ۲۱
 اعظم خجسته
   » تعداد سروده ها: ۱۴
 اقبال اثیر
   » تعداد سروده ها: ۴
 امان پویامک
   » تعداد سروده ها: ۲
 انوری
   » تعداد سروده ها: ۲۵
 ایرج جنتی عطایی
   » تعداد سروده ها: ۱۷
 ایرج میرزا
   » تعداد سروده ها: ۱
 بابا طاهر عریان
   » تعداد سروده ها: ۱۲
 بهار سعید
   » تعداد سروده ها: ۵۵
 بکتاش روش
   » تعداد سروده ها: ۱
 پرتو نادری
   » تعداد سروده ها: ۱۲
 تهمینه طنین نسیمی
   » تعداد سروده ها: ۲۰
 جاوید فرهاد
   » تعداد سروده ها: ۵
 جلیله سلیمی
   » تعداد سروده ها: ۶
 حافظ شیرازی
   » تعداد سروده ها: ۴۹۵
 حسیب نیما
   » تعداد سروده ها: ۵۴
 حضرت ظریفی
   » تعداد سروده ها: ۱۳
 حمیرا نکهت دستگیرزاده
   » تعداد سروده ها: ۳۹
 حکیم عمر خیام
   » تعداد سروده ها: ۱۸۰
 خلیل الله خلیلی
   » تعداد سروده ها: ۵۴
 خواجوی کرمانی
   » تعداد سروده ها: ۴
 داوود دریاباری
   » تعداد سروده ها: ۷
 دوبیتی های هزارگی
   » تعداد سروده ها: ۶
 رابعه بلخی
   » تعداد سروده ها: ۱
 راحله یار
   » تعداد سروده ها: ۴
 رازق فانی
   » تعداد سروده ها: ۱۳
 رهی معیری
   » تعداد سروده ها: ۱۶
 روح الامین امینی
   » تعداد سروده ها: ۱
 رویین رهنوش
   » تعداد سروده ها: ۱
 زهره سحر
   » تعداد سروده ها: ۳
 زیوری ویژه
   » تعداد سروده ها: ۲
 سعادت پنجشیری
   » تعداد سروده ها: ۵۴
 سمیع حامد
   » تعداد سروده ها: ۱۳
 سهراب سیرت
   » تعداد سروده ها: ۱۴
 سهنا عثمانی
   » تعداد سروده ها: ۴
 سید حسن شاه غزنوی
   » تعداد سروده ها: ۴
 سید رضا محمدی
   » تعداد سروده ها: ۷
 سیف الدین محمد فرغانی
   » تعداد سروده ها: ۵
 سیف الله ساعی
   » تعداد سروده ها: ۵
 سیمین بهبهانی
   » تعداد سروده ها: ۱۲
 شاپور احمدی
   » تعداد سروده ها: ۲
 شايق جمال
   » تعداد سروده ها: ۵
 شایان فریور
   » تعداد سروده ها: ۵
 صالح محمد خلیق
   » تعداد سروده ها: ۱
 صوفی احمد علی قندهاری
   » تعداد سروده ها: ۱۷۳
 صوفی غلام نبی عشقری
   » تعداد سروده ها: ۲۲۷
 ضیا قاری زاده
   » تعداد سروده ها: ۶
 عاکف رحیل حسینی
   » تعداد سروده ها: ۳
 عبدالهادی داوی
   » تعداد سروده ها: ۲
 عبدالواحد رشته
   » تعداد سروده ها: ۲۵
 عبیدالله زاکانی
   » تعداد سروده ها: ۵۰
 عراقی
   » تعداد سروده ها: ۲
 علامه اقبال لاهوری
   » تعداد سروده ها: ۱۵۱
 علی عبدالرضایی
   » تعداد سروده ها: ۳۱
 عماد خراسانی
   » تعداد سروده ها: ۱
 عمران بسمل بدخشانی
   » تعداد سروده ها: ۷
 عنایت شهیر
   » تعداد سروده ها: ۴
 غفران بدخشانی
   » تعداد سروده ها: ۵۷
 فردوس اعظم
   » تعداد سروده ها: ۹
 فردین ایثار
   » تعداد سروده ها: ۳
 فرزاد فرنود
   » تعداد سروده ها: ۱
 فرنگیس سوگند
   » تعداد سروده ها: ۱۶
 فروغ فرخزاد
   » تعداد سروده ها: ۳۹
 فرید برزگر
   » تعداد سروده ها: ۱
 فریدون توللی
   » تعداد سروده ها: ۳
 فریدون مشیری
   » تعداد سروده ها: ۸
 قهار عاصی
   » تعداد سروده ها: ۲۷
 قیصر امین پور
   » تعداد سروده ها: ۱۰
 لطیف ناظمی
   » تعداد سروده ها: ۳
 مجیب مهرداد
   » تعداد سروده ها: ۷۰
 محمد ابراهیم صفا
   » تعداد سروده ها: ۳
 محمد ولی آسیون
   » تعداد سروده ها: ۱۲
 محمد کاظم کاظمی
   » تعداد سروده ها: ۴۴
 مخفی بدخشی
   » تعداد سروده ها: ۱۱
 مروه سبحان
   » تعداد سروده ها: ۴
 مژگان ساغر
   » تعداد سروده ها: ۹
 مسعود عثمانی
   » تعداد سروده ها: ۹
 مصطفا هزاره
   » تعداد سروده ها: ۱
 مهدی سهیلی
   » تعداد سروده ها: ۸
 مهرداد اوستا
   » تعداد سروده ها: ۵
 مولانا جلال الدین محمد بلخی
   » تعداد سروده ها: ۳۲۹۳
 میرزا عبدالقادر بیدل
   » تعداد سروده ها: ۲۱۰
 میرزا غالب
   » تعداد سروده ها: ۱
 میرزا ملامت
   » تعداد سروده ها: ۳۰
 نادر نادرپور
   » تعداد سروده ها: ۶
 نادیا انجمن
   » تعداد سروده ها: ۲۴
 نادیه فضل
   » تعداد سروده ها: ۵
 نازی شریفی
   » تعداد سروده ها: ۵
 ناصر خسرو
   » تعداد سروده ها: ۶
 ناهید مهرگان
   » تعداد سروده ها: ۲۱
 نور الله وثوق
   » تعداد سروده ها: ۳۹
 نورالعین
   » تعداد سروده ها: ۳۱
 هارون راعون
   » تعداد سروده ها: ۹۵
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
   » تعداد سروده ها: ۱۳
 وحید بکتاش
   » تعداد سروده ها: ۲
 کارو
   » تعداد سروده ها: ۶
 کاوه جبران
   » تعداد سروده ها: ۵۸
 کاکه تیغون
   » تعداد سروده ها: ۸۶
 یاسین نگاه
   » تعداد سروده ها: ۱
 یعقوب یسنا
   » تعداد سروده ها: ۱