+ - x
 » دیگر شاعران
 سید رضا محمدی
 اعظم خجسته
 فروغ فرخزاد
 استاد شهریار
 عمران بسمل بدخشانی
 هارون راعون
 فرید برزگر
 شایان فریور
 کاکه تیغون
 زهره سحر

برگ نخست » شعر » فردوس اعظم
 من تاجر شمایم و كالاى من وفاست
   » دفعات بازدید: ۲۲۰۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 شاعر، غزل بگو، که غزل خوان هنوز هست
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اینجا دلی ز آینه محروم شد، رفیق
   » دفعات بازدید: ۲۴۲۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 گفتم كه گرد خود خط قرمز كنم،نشد
   » دفعات بازدید: ۲۳۰۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 باران زد و به خاطر باران دلم گرفت
   » دفعات بازدید: ۴۸۷۵

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۲
 خانه دل سرد گشت و گرمی گفتار کو
   » دفعات بازدید: ۲۳۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیگر برای شعر و غزل آفرین مگو
   » دفعات بازدید: ۲۲۷۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به باغ، دشت، زمین، گل سلام باید كرد
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هم حرف و هم سخن همگی اقتباسی اند
   » دفعات بازدید: ۲۳۰۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین