+ - x
 » دیگر شاعران
 انوری
 رهی معیری
 استاد رازق رویین
 حضرت ظریفی
 هارون راعون
 عاکف رحیل حسینی
 زهره سحر
 نور الله وثوق
 حافظ شیرازی
 شایان فریور

برگ نخست » شعر » فردوس اعظم
 من تاجر شمایم و كالاى من وفاست
   » دفعات بازدید: ۲۱۶۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 شاعر، غزل بگو، که غزل خوان هنوز هست
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اینجا دلی ز آینه محروم شد، رفیق
   » دفعات بازدید: ۲۳۹۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 گفتم كه گرد خود خط قرمز كنم،نشد
   » دفعات بازدید: ۲۲۶۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 باران زد و به خاطر باران دلم گرفت
   » دفعات بازدید: ۴۸۱۱

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۲
 خانه دل سرد گشت و گرمی گفتار کو
   » دفعات بازدید: ۲۳۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دیگر برای شعر و غزل آفرین مگو
   » دفعات بازدید: ۲۲۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 به باغ، دشت، زمین، گل سلام باید كرد
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هم حرف و هم سخن همگی اقتباسی اند
   » دفعات بازدید: ۲۲۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین