+ - x
 » دیگر شاعران
 یاسین نگاه
 نادیا انجمن
 رهی معیری
 دوبیتی های هزارگی
 عبدالواحد رشته
 خواجوی کرمانی
 استاد رازق رویین
 عبدالهادی داوی
 ناهید مهرگان
 عراقی

برگ نخست » شعر » فریدون مشیری
 شراب شعر چشمهای تو
   » دفعات بازدید: ۲۷۰۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 بهار را باور کن
   » دفعات بازدید: ۲۲۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پر کن پیاله را
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 اشکی در گذرگاه تاریخ
   » دفعات بازدید: ۲۴۴۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 یک گل بهار نیست
   » دفعات بازدید: ۲۰۵۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تو نسیتی که ببینی
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سرگذشت گل غم
   » دفعات بازدید: ۲۲۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گفتم برای آنکه بماند حدیث من
   » دفعات بازدید: ۲۳۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین