+ - x
 » دیگر شاعران
 داوود دریاباری
 ناصر خسرو
 استاد واصف باختری
 عنایت شهیر
 مخفی بدخشی
 مسعود عثمانی
 تهمینه طنین نسیمی
 صوفی غلام نبی عشقری
 میرزا غالب
 فردوس اعظم

برگ نخست » شعر » ابولقاسم لاهوتی
 ای درد تو آرام دل من
   » دفعات بازدید: ۸۳۷۸

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۱۷
 ای دزدیده چشم از آهو
   » دفعات بازدید: ۵۴۹۸

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
 به دشمن آزادی زنان
   » دفعات بازدید: ۳۸۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
   » دفعات بازدید: ۶۲۴۷

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
   » دفعات بازدید: ۳۶۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یار از دل من خیر ندارد
   » دفعات بازدید: ۵۲۲۹

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۶
 دور از رخت سرای درد است خانه من
   » دفعات بازدید: ۱۳۴۰۲

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۲۲
 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
   » دفعات بازدید: ۱۰۴۷۸

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۱۲
 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
   » دفعات بازدید: ۶۳۶۶

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۱۰
 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان
   » دفعات بازدید: ۵۳۹۷

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۴
 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
   » دفعات بازدید: ۴۳۸۸

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۵
 زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست
   » دفعات بازدید: ۴۳۹۵

امتیاز: ۳,۹ | مجموع آراء: ۸
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین