+ - x
 » دیگر شاعران
 مصطفا هزاره
 سید رضا محمدی
 ایرج جنتی عطایی
 فروغ فرخزاد
 فرید برزگر
 فردین ایثار
 سمیع حامد
 علی عبدالرضایی
 کاوه جبران
 امان پویامک

برگ نخست » شعر » سهنا عثمانی
 دنیای مردان
   » دفعات بازدید: ۲۳۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چشم به راه
   » دفعات بازدید: ۲۱۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 جهان در چشم زن دریاست دریا
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 گذرم بود زمانی به ره مردابی
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین