+ - x
 » دیگر شاعران
 عنایت شهیر
 مسعود عثمانی
 نورالعین
 داوود دریاباری
 نازی شریفی
 ضیا قاری زاده
 استاد واصف باختری
 رازق فانی
 غفران بدخشانی
 انوری

برگ نخست » شعر » فریدون توللی
 در زیر سایه روشن ماه پریده رنگ
   » دفعات بازدید: ۲۴۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در نیمه های شامگاهان آن زمان که ماه
   » دفعات بازدید: ۲۶۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 معرفت نیست در این معرفت آموختگان
   » دفعات بازدید: ۴۱۸۳

امتیاز: ۲,۷ | مجموع آراء: ۳
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین