+ - x
 » دیگر شاعران
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 سید رضا محمدی
 فروغ فرخزاد
 امان پویامک
 جاوید فرهاد
 عماد خراسانی
 عطا محمدی
 نادر نادرپور
 فرید برزگر
 عراقی

برگ نخست » شعر » کاوه جبران
 آسمان بالای زلفت سایبان انداخته
   » دفعات بازدید: ۳۲۳۷

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
 یاد کن یاد از این آدم آزرده رفیق
   » دفعات بازدید: ۳۷۰۶

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۶
 اگریک شب خودت را جای این مهتاب بگذاری
   » دفعات بازدید: ۴۰۲۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۴
 خط می زنم به هر چه که از تو نشانی است
   » دفعات بازدید: ۲۵۱۶

امتیاز: ۳,۳ | مجموع آراء: ۳
 زنده گی چهرۀ غمناک و لطیفی دارد
   » دفعات بازدید: ۲۳۰۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 بگذارمان که نشه ی آدم دبل شود
   » آفتاب تعطیل!
   » دفعات بازدید: ۴۰۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ابتدا از چشم هایت یک جهنم ساختند
   » آفتاب تعطیل!
   » دفعات بازدید: ۲۴۰۹

امتیاز: ۴,۶ | مجموع آراء: ۵
 عاقبت مثل سگی، روی سرک خواهی مرد
   » آفتاب تعطیل!
   » دفعات بازدید: ۴۶۰۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۶
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین