+ - x
 » از همین شاعر
1 چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما
2 الا ای کشته نامحرمی چند
3 دجود است اینکه بینی یا نمود است
4  ضرب تیشه بشکن بیستون را
5 منه از کف چراغ آرزو را
6 دل دریا سکون بیگانه از تست
7 دو گیتی را بخود باید کشیدن
8 به ما ای لاله خود را وانمودی
9 نگرید مرد از رنج و غم و درد
10 نپنداری که مرد امتحان مرد

 » بیشتر بخوانید...
 مبارکی که بود در همه عروسی ها
 دوش از بت من جهان چه می شد
 آیینه بر خاک زد صنع یکتا
 عقل بند ره روان و عاشقانست ای پسر
 گر ناز تو را به گفت نارم
 بنویس...
 چون سوی برادری بپویی
 هزار مرد به پای تو جان سپردند و....
 الا ای نوگل رعنا که رشک شاخ شمشادی
 علت مرگ و زندگی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بیا بر خویش پیچیدن بیاموز
بناخن سینه کاویدن بیاموز
اگر خواهی خدا را فاش بینی
خودی را فاش تر دیدن بیاموز


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *