+ - x
 » از همین شاعر
1 چه زهرآبی که در پیمانه اوست
2 فرهنگ آئین رزاقی بداند
3 نگه دید و خرد پیمانه آورد
4 بسا کس اندوه فردا کشیدند
5 خودی را نشهٔ من عین هوش است
6 به آن مؤمن خدا کاری ندارد
7 دل دریا سکون بیگانه از تست
8 بیا تا کار این امت بسازیم
9 دلی چون صحبت گل می پذیرد
10 فتادی از مقام کبریائی

 » بیشتر بخوانید...
 ساقی به نور باده برافروز جام ما
 از دلبر ما نشان کی دارد؟
 رو ترش کردی مگر دی باده ات گیرا نبود
 ای مرغ گیر دام نهانی نهاده ای
 ایه یا اهل الفرادیس اقرا منشورنا
 در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
 بیا بیا که شدم در غم تو سودایی
 صد هزاران همچو ما غرقه در این دریای دل
 مرا چون تا قیامت یار اینست
 شاعران راست می گویند

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ز علم چاره سازی بی گدازی
بسی خوشتر نگاه پاک بازی
نکو تر از نگاه پاک بازی
ولی از هر دو عالم بی نیازی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *