+ - x
 » از همین شاعر
1 نسیمی مژده یی آورده امشب
2 رسوا
3 سیه چادر مرا پنهان ندارد
4 عروس
5 به باغم لاله شانم، خون بروید
6 لبی تا در لبانت می گذارم
7 افسوس که من جدا زخاکت مردم
8 خویش را تا در تو پیوندی زدم افگار شد
9 برآنم تا که از تو دل بگیرم
10 سیه چارد سرم افکنده منبر

 » بیشتر بخوانید...
 ویلن نواز ناز
 روزن دل! آه چه خوش روزنی
 در نظربازی ما بی خبران حیرانند
 مست گشتم ز ذوق دشنامش
 آواره
 مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت
 آه کان طوطی دل بی شکرستان چه کند
 تا آسمان دلش سر و سامان گرفته است
 عیسی چو تویی جانا ای دولت ترسایی
 مگر، ای بهتر از جان! امشب از من بهتری دیدی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

اگر خونین دلم یاقوت گردد
به کانی در « بدخشانش » گذارید

زمرد گر شود آوازه پرداز
به « پنجشیر» نگین خیزش سپارید

اگر نرگس شوم شب بو بجویم
به « ننگرهار» رویم دسته دسته

وگر قد میکشم درنارون ها
زخاک « قندهارم» ریشه رسته

سراره « بهار بلخ» ریزند
شگفته از لبم گر لاله هایی

دلم دامن زده در ارغوان ها
بیافشانید در « خواجه صفایی»


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *