+ - x
 » از همین شاعر
1 خروشان ترا تا می برد آب
2 پرتگاه
3 من بدستان تو آیم که تنت را بچشم
4 مرز
5 باغ ترانه های سمن، گوش گیرمت
6 فقط یکبار مینازم به بختم
7 باورشکن
8 ترا من سخت بیجا دوست دارم
9 خویش را تا در تو پیوندی زدم افگار شد
10 لبی تا در لبانت می گذارم

 » بیشتر بخوانید...
 خواجه اگر تو همچو ما بیخود و شوخ و مستی
 سحرگه ره روی در سرزمینی
 این شعر به پرنده شدن های ما ه گُل
 گر ساعتی ببری ز اندیشه ها چه باشد
 تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم
 کفر و دین
 به افرنگی بتان خود را سپردی
 آمد مه ما مستی دستی فلکا دستی
 ز گزاف ریز باده که تو شاه ساقیانی
 خیز که امروز جهان آن ماست

۴.۸
امتیاز: ۴.۸ | مجموع آراء: ۴

ترا من سخت بیجا دوست دارم
چرا اینگونه زیبا دوست دارم
سراپا از چراهایی و شاید
برای این چراها دوست دارم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *