+ - x
 » از همین شاعر
1 مرا « بوسیدنی پیکر » بگویی
2 تشنه
3 سیه چارد سرم افکنده منبر
4 اگر خونین دلم یاقوت گردد
5 به باغم لاله شانم، خون بروید
6 بی تو یک شب دختر رویا شدم
7 اگر میشد که دود سوختن را گریه میکردم
8 رسوا
9 خواهش
10 برآنم تا که از تو دل بگیرم

 » بیشتر بخوانید...
 خاطره باغ
 بگویم مثالی از این عشق سوزان
 لب تو شیره ی انگور و گُل تریاك است
 کو دماغ جهد، تن در خاکساری داده را
 هر چه داری، وفا نداری يار
 هله رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم
 اگر یار مرا دیدی به خلوت
 چرا
 ز چشم کور بر حال خرابم آب می آيد
 دو بن بست

۴.۷
امتیاز: ۴.۷ | مجموع آراء: ۳

یک بوسه گرفت و برد لب های مرا

ازبستر من ربود شب های مرا

ترسم که اگر تنم بدستش برسد

تاراج کند صبر طلب های مرا


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

علی:

بی پروا تمایلت را بیان میداری ، بعقیده من با ایما واشاره لطیف تر میتوانی بیان کنی
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *