+ - x
 » از همین شاعر
1 فقط یکبار مینازم به بختم
2 باغ ترانه های سمن، گوش گیرمت
3 سیه چارد سرم افکنده منبر
4 چشمان مرا به بلخ زیبا ببرید
5 ترا بهر ربودن دوست دارم
6 مرز
7 خویش را تا در تو پیوندی زدم افگار شد
8 لبخند
9 زپیراهن تنت را گر ربایم
10 کَلفَهشنگ

 » بیشتر بخوانید...
 دلا تو شهد منه در دهان رنجوران
 چکامه یی برای آمو
 اینقدر نقشی که گل کرد از نهان و فاش ما
 عکس
 گلوی شوق
 بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم
 ننشیند آتشم چو ز حق خاست آرزو
 ز روی تست عید آثار ما را
 چو آمد روی مه رویم کی باشم من که باشم من
 علمای عزیز

۳.۵
امتیاز: ۳.۵ | مجموع آراء: ۲

تا یک نگه بینم ترا یک عمرت ارمان میکنم
یک لاله گرخندی بمن یک دشت توفان میکنم
یک بوسه گر از من شوی یک عشق دوران میکنم
یک دل مرا گر بشکنی یک هستی ویران میکنم

تا از بهار دلبری در دیده ام افتیده ای
وحشی سر راه دلم تا انتها روییده ای
درتازگی های صلب در قامتم پیچیده ای
درعشق من گل کرده ای افسوس پنهان میکنم

از دور دستان ترا تا بازوانت چیده ام
از قله های شانه ات در آرزو لغزیده ام
لبهای شیرین ترا در شعر ها بوسیده ام
درد طلب های ترا اینگونه درمان میکنم

توفان تاب و تب شدم از شور تو انگیختم
از خوشه های عشق تر در چیدنت آویختم
ازبسکه دامن دامنت در سوز و سازم ریختم
در واژه گل گل بیزمت در شعر افشان میکنم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *