+ - x
 » از همین شاعر
1 اشکی بر گور بیگناهان بالابلوک
2 گفتی که باز، بسته ی زنجیر می شویم
3 اینجا چگونه وسوسه ها عام می شوند
4 مگو که غربت این باغ را تماشا نیست
5 تبار وسوسه ها
6 چهاربیتی ها (بخش پنجم)
7 ای بلا جویان کوی انتظار
8 ریشۀ تشویش
9 بمب خوشه ای
10 چهار بیتی ها بخش سوم

 » بیشتر بخوانید...
 گهی به سینه درآیی گهی ز روح برآیی
 ای تو ولی احسان دل ای حسن رویت دام دل
 لب تو شیره ی انگور و گُل تریاك است
 بهار
 لالایی
 عاشقی و بیوفایی کار ماست
 ای دهان آلوده جانی از کجا می خورده ای
 یارم چو قدح به دست گیرد
 به صلح آمد آن ترک تند عربده کن
 نزیبد پرده فانوس دیگر شمع سودا را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

رسوایی

کدامین بد که ما باخود نکردیم
چه رسوایی که هرجاشد نکردیم
به روی صفحةی رایانةِ دل
دریغا عشق را دانلود نکردیم

........

هستۀ آه

نگاهی کن به سونامی راهی
تباهی درتباهی تباهی
بترس ازانفجارهستۀ آه
که آردبرسرت هرچه نخواهی

.....

سونامی فریاد

سخن کوته بخواهی یانخواهی
گرفتاری به امواجِ تباهی
زسونامی فریادم حذرکن
من وپس لرزه های بی گناهی

.......

کات کات

بکش ازسینه تیرتندآهی
بجوبهرخلاص خویش راهی
زهرچه بر� � مردی کات کاتند
به رنگ بازی اینان نگاهی

..........

طالبان انگلیسی

توومن تاکه منصوب رییسیم
گدای گشنه چشم کاسه لیسیم
کلاس ما کلاس ناجوانیست
ازان روطالبان انگلیسیم

.......

رادیواکتیف

رفیق بند هرچه کیف گشتیم
کتاب طعنه راتالیف گشتیم
تشعشع های دل کاهش ندارد
حریف رادیواکتیف گشتیم

.....

راه فرار

به نیروگاه فکر ماگذاری
اگرداری هوای انفجاری
نداری گر به لرزی یانه لرزی
زسونامی ماراه فراری

.......

فلتررشتر

زمان ازفلتر رشترگذشته
زمین اززندگانی درگذشته
چنان درسیل ماتم غرق غرقیم
که دیگر آب فکرازسرگذشته

........

اشک آویز

چنان سیل سونامی تیزگشته
که اندیشه به دستش ریزگشته
زبانها مو برآورده زفریاد
دوچشم قصه اشک آویزگشته

.......

آیینۀ جنگ

به پای هرکه سنگی ازستیزه
وطن آیینۀ جنگ و گریزه
مبادازدستِ جهلِ ما که روزی
تغاری بشکنه ماسی بریزه

..........

نرم افزار
چرا برگردن دل بار گردیم
به پای هر امیدی خارگردیم
خوشاروزی که تا اقصاء گیتی
صفارا فُرم نرم افزار گردیم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *