+ - x
 » از همین شاعر
1 دوتا نگاه
2 خواب رندانه
3 از کابل تا دوبی
4 فش فش دیگ بخار
5 تاپ و تیپیک
6 علت مرگ و زندگی
7 تلک
8 طرز خوبان
9 ذهن کوچه گشت
10 دوران انتقالی

 » بیشتر بخوانید...
 تو را از آب می گیرم تو را از بین ماهی ها
 عمر بگذشت به بی حاصلی و بوالهوسی
 زن زیبا است
 دستگیری پدرانه یا مردسالاری تجربی
 کجایید ای شهیدان خدایی
 چو گم شد پرتو عشق از دل من
 ز بعد خاک شدن یا زیان بود یا سود
 دو هزار عهد کردم که سر جنون نخارم
 مشکل
 امروز جمال تو بر دیده مبارک باد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


قلم گفتا به بوش، آیا به کرزی می دهی یا نه؟
از آن چیزی که از هر جیب تو افتاده صد دانه
مدالک، یا نشانک یا فلانک، هرچه پیش آمد
بده! حتما ً دعایت می کند، این مرد ِمردانه
چه آبادی، چه آزادی، چه داد آورده این مردک
فقط با چشمک و انگولک واطوار رندانه
جهانبانی اگر دانی، سخندانی نمی دانی
نهفته در سخن هایش دو سه صد تا شفاخانه
حریفان جمله پَس پَس رفته اند از زور تدبیرش
اگر مرد است بن لادن، برون آید زپَسخانه
چو مردان ِ خدا، نیکی نماید، لیک پنهانی
چنان چون شمس تبریزی، که نیکوبود دزدانه
کُله دارد، چپن دارد، مدالی هم به دستش ده
که باد آورده را بر باد باید کرد، شاهانه

15 مارچ 2007، هامبورگ


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *