+ - x
 » از همین شاعر
1 اگر این مکتب است و این ملا
2 اصلاً چرا؟
3 حضرت بوش
4 دیشب
5 عقلنامه
6 زن زدن
7 دموکراسی
8 دستگیری پدرانه یا مردسالاری تجربی
9 آقا و عقل
10 تدبیر مهمانی

 » بیشتر بخوانید...
 آن شمع چو شد طرب فزایی
 ما صحبت همدگر گزینیم
 به وقت خواب بگیری مرا که هین برگو
 ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
 عمری دلم به ناوک نازت نشانه بود
 لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد
 ای هوس های دلم بیا! بیا! بیا! بیا!
 حاصل نشد ز وصل تو کامم هزار حيف
 نرخ زن
 نی سیم و نه زر نه مال خواهیم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


قلم گفتا به بوش، آیا به کرزی می دهی یا نه؟
از آن چیزی که از هر جیب تو افتاده صد دانه
مدالک، یا نشانک یا فلانک، هرچه پیش آمد
بده! حتما ً دعایت می کند، این مرد ِمردانه
چه آبادی، چه آزادی، چه داد آورده این مردک
فقط با چشمک و انگولک واطوار رندانه
جهانبانی اگر دانی، سخندانی نمی دانی
نهفته در سخن هایش دو سه صد تا شفاخانه
حریفان جمله پَس پَس رفته اند از زور تدبیرش
اگر مرد است بن لادن، برون آید زپَسخانه
چو مردان ِ خدا، نیکی نماید، لیک پنهانی
چنان چون شمس تبریزی، که نیکوبود دزدانه
کُله دارد، چپن دارد، مدالی هم به دستش ده
که باد آورده را بر باد باید کرد، شاهانه

15 مارچ 2007، هامبورگ


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *