+ - x
 » از همین شاعر
1 ناله ای در سکوت
2 گمراه
3 بر گور بوسه ها
4 درود بر شب
5 دیگر نماند هیچ
6 مرگ پرنده

 » بیشتر بخوانید...
 به خدا کسی نجنبد چو تو تن زنی نجنبی
 ای نوش کرده نیش را ، بی خویش کن با خویش را
 ماه دیدم شد مرا سودای چرخ
 شوهرم قریه دار کوچه ماست
 غره وجه سلبت قلب جمیع البشر
 حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
 بزن آن پرده نوشین که من از نوش تو مستم
 بدخشانم
 یک روز ز بند عالم آزاد نیم
 چو در دل پای بنهادی بشد از دست اندیشه

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

زانجا که بوسه های تو آن شب شکفت و ریخت
امروز، شاخه های کهن سر کشیده اند
نقش ترا که پرتو ماه آفریده بود
خورشید ها ربوده و در برکشیده اند
شب در رسید و، شعله ی گوگردی شفق
بر گور بوسه ها ی تو افروخت آتشی
خورشید تشنه خواست که نو شد به یاد روز
آن بوسه را که ریخته از کام مهوشی
ماندم بر آن مزار و، شب از دور پر گشود
تک تک برآمد از دل ظلمت، ستاره ها
خواندم ز دیدگان غم آلود اختران
از آخرین غروب نگاهت اشاره ها
چون برگ مرده ای که درافتد به پای باد
یاد تو با نسیم سبکخیز شب گریخت
وان خنده ای که بر لب تو نقش بسته بود
پژمرد و، در سیاهی شب چون شکوفه ریخت
دیدم که در نگاه تو جوشید موج اشک
گلبرگ بوسه های تو شد طعمه ی نسیم
دیدم ترا که رفتی و آمد مرا به گوش
آوای پای رهگذری در سکوت و بیم
بی آنکه بر تو راه ببندد، نگاه من
ای آشنا! گریختی از من، گریختی
چون سایه ای که پرتو ماه آفریندش
پیوند خود ز ظلمت شب ها گسیختی
اینجا مزار گمشده ی بوسه های تست
و آن دورتر، خیال تو بنشسته بی گناه
من مانده ام هنوز در ین دشت بی کران
تا از چراغ چشم تو گیرم سراغ راه


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *