+ - x
 » از همین شاعر
1 جنوب طوفان است
2 تبر
3 انتظار
4 حسرت
5 دود
6 کوچ

 » بیشتر بخوانید...
 بدشت غم دلم ماوا گرفته
 تو در عقیله ترتیب کفش و دستاری
 از بدی ها آن چه گویم هست قصدم خویشتن
 طوطی جان مست من از شکری چه می شود
 هر آن چشمی که گریان است در عشق دلارامی
 به تن این جا به باطن در چه کاری
 سرنوشت واژگون
 به شهبازان قربش آشيان بی آشيانی ها
 قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع
 خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

سکوت سرد شب از خانه خانه میبارد
به دشت خشک و کویر شبانه میبارد

یکی جوانه که سر میکشد به کوچه ما
چه تیرهای که از هر کرانه میبارد

کتاب مرثیه ها مان ز مرگ بسته نشد
نوای سرکش سوگ جوانه میبارد

بیبین که سایه اشباح در کمین تو اند
که سنگ بر سر ما ظالمانه میبارد

یکی ضحاک فشرده ست دست اهریمن
هزار مکر ز دور زمانه میبارد

مگو که پنجره ها را ز دود بسته کنید
حریق لاله ز این آشیانه میبارد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *