+ - x
 » از همین شاعر
1 امید محال
2 مادر
3 ستاره (ادبیات کودک)
4 تبعیدگاه
5 تعریف شعر
6 ای زادگاه من
7 هودج معنی
8 کیستم من
9 گلدان
10 اندر ستایش خدا

 » بیشتر بخوانید...
 پیام سبز
 لگد
 سر نهاده بر قدم های بت چین نیستی
 آبستن غروب
 از سرماگک‎های سرخ
 اگر مر تو را صلح آهنگ نیست
 ما به سلیمان خوشیم دیو و پری گو مباش
 به كسانی كه می شناسم!
 تسکین
 ارکان گهرست و ما نگاریم هم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زتبسم نهانت سخن عاشقانه خیزد

مگر از زبان شوخت همه دم بهانه خیزد

زخموشی نگاهت كه خروش خفته دارد

المی قصیده زا و غزل زمانه خیزد

ز اشاره های پنهان تو رمز عشقبازی

و زچهر تابناكت ز حیا نشانه خیزد

تن سرد هر سرودم نفس از تو باز گیرد

چو زگرمی كلامت نفس ترانه خیزد

زدو لعل میگسارت، كه نیاز بوسه دارد

همه سرزندكه( آری) مگرازخطا ( نه) خیزد

زتراش مرمرین پیكر تو كه شاهكاریست

هنر خدا درخشد، دم شاعرانه خیزد

تو بیا كه بادة وصل به جام شوق جوشد

به دعای خامش ما كه زدل شبانه خیزد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *