+ - x
 » از همین شاعر
1 یک عُمر، گپ مفت ز هر شحنه خریدیم
2 کرزیا! چشم ترا صدقه که گریان می کند
3 کُله از سر فرو افتد به وقت دست و پا بوسی
4 پیچ در پیچ
5 شب تاریک و برقها خاموش روشنی دیده چشم کور خودم
6 خوش بحال ما که ما را این در و دیوار هست
7 لحظه یی که زندگی در فکر نان آلوده شد
8 دل بسته ام به شعر چسان در برش کنم؟
9 معجزه نیست جان من! شعبده بازی میکند
10 اینجا بلوغ را به سر دار می کشند

 » بیشتر بخوانید...
 از چشم پرخمارت دل را قرار ماند
 می خور که فلک بهر هلاک من و تو
 سر قدم کردیم و آخر سوی جیحون تاختیم
 گر یکی شاخی شکستم من ز گلزاری چه شد
 سادگی باغی ست طبع عافیت آهنگ را
 بحر می پیچد به موج از اشک غم پرورد ما
 بنشسته ام من بر درت تا بوک بر جوشد وفا
 دیدم نگار خود را می گشت گرد خانه
 بعد ها
 هنوز قامت مستت روان زیباییست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گزارش وزارت دفاع آمریکا را که در آن دولت افغانستان ضعیف ترین دولت در جهان خوانده شده، رد کرده است. «بی بی سی شر انداز»


مردک موبور و شکم باره ای داده گزارش که نحیفیم ما
جار زده در همه کون و مکان محض دروغی! که ضعیفیم ما

گفته به ارباب و رجال بزرگ بس سخنانی که نبایست گفت
گر که بُدم بد دهن و تندخوی گفته بُدم آنچه نشایست گفت

کاش گذارند مرا مردمان تا دو سه دشنام نثارش کنم
یا که به تهدید و دوصد تُن فشار لاغر و رنجور و نزارش کنم

گفته که ما تنبل و رشوت خوریم این وطن آباد نتانیم کرد
با همه ی ارتش و توپ و تفنگ خاک وطن باد نتانیم کرد

کور ندیدست به کابل زمین خاک بسی باشد و هم باد هست
عدل اگر نیست درین مرز و بوم کوچه و بازار پر از داد هست

فرض مثال این پسر خاله ام نام رفیقش که خداداد هست
گفت شناسد دو جوان دگر، نام یکیشان محمدداد هست

فاقد یک رهبری سالمیم؟ حامد ما سالم اگر نیست چیست؟
نابغه ی قرن اگر نیست او، پس تو بفرما و بگو چیست کیست؟

یک ثمرش اینکه بجای ثبات وعده ی قند و شکر آورده است
دومش امید دهد خلق را، در پس پیری پسر آورده است

سوم همین خرم* خوش پوش را در رگ فرهنگ رها کرده است
همچو دواییست بسا کارساز، کاش ببینید چها کرده است

بشمرم ار جمله کرامات وی شام شود صبح بچشمانمان
نیک نباشد که بخوانند سُست رهبر بی بنیه ی گریانمان

خاصه که ما صد قدم استوار در ره آبادی میهن زدیم
ریش بکندیم ز روی ستم، حرف مساوات حق زن زدیم

ملت اگر قصه ی بیداد گفت ما همه خود را به شنفتن زدیم
دزد بزرگ ار چه نکشتیم، لیک کیسه بران را همه گردن زدیم

ای بمُری مردک موبور چاق! پر نکنی گوش کسان از دروغ
یا که بیافتی تو بچنگ سیاف تا بکشد همچو خرت زیر یوغ

* * *

عاقبت الامر درین مملکت، سال دگر! فکر اساسی کنیم
در حق آن طالب پرخاشگر ما بنهان کار سیاسی کنیم


دلو 1387، دنمارک


* عبدالکریم خرم وزیر کم فرهنگ وزارت فرهنگ خودمان که احتیاجی به معرفی ندارند، دارند؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *