+ - x
 » از همین شاعر
1 ترانه تاریک
2 حریق سرد
3 بادها
4 گل کو
5 شبانه
6 محاق
7 برای شما که عشق تان زندگیست
8 شبانه
9 دیوارها
10 برخاستن

 » بیشتر بخوانید...
 چون ز صورت برتر آمد آفتاب و اخترم
 تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را؟
 نیما غم دل گو که غریبانه بگرییم
 آرزوی رفته
 گرم درآ و دم مده باده بیار و غم ببر
 بر چشم تو عالم ارچه می آرایند
 جانا نظری فرما چون جان نظرهایی
 من كه مُردم زنده گی آمد سر گورم گریست
 چون دل من جست ز تن بازنگشتی چه شدی
 یا رب سببی ساز که یارم به سلامت

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

اگر که بیهده زیباست شب
برای چه زیباست
شب
برای که زیباست؟شب و
رودِ بی انحنای ستارگان
که سرد می گذرد.و سوگوارانِ درازگیسو
بر دو جانبِ رود
یادآوردِ کدام خاطره را
با قصیده ی نفس گیرِ غوکان
تعزیتی می کنند
به هنگامی که هر سپیده
به صدای هم آوازِ دوازده گلوله
سوراخ
می شود؟اگر که بیهده زیباست شب
برای که زیباست شب
برای چه زیباست؟۲۶ اسفندِ ۱۳۵۰


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *