+ - x
 » از همین شاعر
1 یار از دل من خیر ندارد
2 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
3 ای دزدیده چشم از آهو
4 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
5 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
6 ای درد تو آرام دل من
7 به دشمن آزادی زنان
8 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
9 دور از رخت سرای درد است خانه من
10 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان

 » بیشتر بخوانید...
 گلدان
 صنما خرگه توم که بسازی و برکنی
 صدای پای من همیشه تنهاست
 آورد طبیب جان یک طبله ره آوردی
 پرچو شدم
 در باغ
 خوشا آندل که از غم بهره ور بی
 ای آنکه پیش حسنت حوری قدم دو آید
 یک آسمان ابر پر از دود میشوم
 عشرتی هست در این گوشه غنیمت دارید

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زیر زنجیر ای مبارز خلق
زور نشکستنی بده تو نشان

در وفا ایستاده باش و از این
دشمنان را به حال بد بنشان

گر تنت را کنند پاره به تیغ
با تبسم تو پاره کن دلشان

فتح با توست از آنکه حق با توست
شعله ی روح را فرو منشان


مسکو 1950


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *