+ - x
 » از همین شاعر
1 مرا به خانه ام ببر
2 گل سرخ
3 فریاد زیر آب
4 فاجعه
5 خاک خسته
6 آوازهای سرزمین صبوری
7 قصه ی وفا
8 عشق من عاشقم باش
9 صدایم کن
10 رازقی

 » بیشتر بخوانید...
 خوشا روزی که خود را باز گیری
 خداوندا چو تو صاحب قران کو
 از مرز انزوا
 یار در آخرزمان کرد طرب سازیی
 با خلق نکو بزی که زیور این است
 درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما
 برخیزم و عزم باده ناب کنم
 در پیش بیدردان چرا فریاد بی حاصل کنم
 روحیست بی نشان و ما غرقه در نشانش

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بر دوش خسته کشیدم ترانه هایم را
و عاشقانه گذر کردم
از حیاط های ازدحام و
انزوا
از حیاط های کودکان هدر
و زنان پا به زا
"استواران" لغوه
کبوتربازان زمینگیر
و پیرزنان لاجورد و گَرد آجر
از حیاط های رخت و رخت و رخت
از حیاط های حوض های غسل و وضو
از حیاط های زن پدر و نشانده
هوو، پدر خوانده
از حیاط های قرض و قسط و مساعده
روضه، نذر، دخیل
از حیاط های رادوی، "تُپاز"
"راشد "
و "مهوش"
از حیاط های "گلپا" و "یاحقی"
از حیاط های "اسمیرنوف "
شلاق
نعره های پدر
و هق هق مادر
از حیاط های امید های مبهم و رؤیا
بر دوش خسته کشیدم
ترانه هایم را و
عاشقانه گذر کردم
از کوچه های پرسه پس لیس
از کوچه های چولی
کولی و ساک ساک
از کوچه های نسق
حیدر حیدری
و قُرُق
از کوچه های هیئت، کُتَل، زنجیر
از کوچه های "تاج"، "پرسپولیس"
"بهمنش" و "قلیچ"
از کوچه های نگاه های خواستار
و سلام های سرخ آبی
از کوچه های دیدار های پنهان
سایه های مشکوک
نفس بریدگی
از کوچه های "مشیری"، "فروغ"
از کوچه های خاطرات مکتوب
و بلوغ
بر دوش خسته کشیدم ترانه هایم را
و عاشقانه گذر کردم
از شهر های انتقال
مهاجرت
تبعید
از شهرهای گنبد
باغ ملی
بازار
از شهرهای هِل، گلاب، فرش، چای
از شهرهای دوچرخه، ترن، هواپیما
قاطر
از شهرهای پاسبان، دژبان، ژاندارم
از شهرهای پایگاه، پادگان، پاسگاه
از شهرهای زرد زخم، صرع
خوره
از شهرهای فقر، مرگ
و نفرین مادران
از شهرهای ژنرال ها
حکومت نظامی
و انتخابات
از شهرهای رود، کوه، دشت
از شهرهای "هدایت"، "جلال"، "ساعدی"، "صمد"
از شهرهای وداع های معطر
و اشک
بر دوش خسته کشیدم ترانه هایم را
و عاشقانه گذر کردم
از خیابان های پلکارد
و گاردن پارتی
ساندویچ، آبجو، "زر"
از خیابان های بخت آزمایی
فال، تصنیف
از خیابان های کیهان، اطلاعات
از خیابان های قصیر، گاو، و مغول ها
از خیابان های "منفردزاده"، "داریوش"
وثوقی، گوگوش
از خیابان های مشاعره، جدول، صف
از خیابان های تعزیه، غزل، سرود
از خیابان های راهپیمایی
اعلامیه
قطعنامه
قیام
از خیابان های مجاهد، چریک، پیش مرگ
از خیابان های طویل بی برگشت
و بغض
بر دوش خسته کشیدم ترانه هایم را
و عاشقانه گذر کردم
از اتاق های آخرین تردید، اولین بوسه
از اتاق های رنگی پوستر
"پله"، "تختی"، "کِلِی"
و تیم ملی فوتبال
از اتاق های نقشه، مینیاتور
و خط نستعلیق
از اتاق های جنگ شکر، پاشنه آهنین، مادر
از اتاق های بحث، انشعاب، انگ
از اتاق های مصدق، مائو
استالین، و علی
از اتاق های ختفا، گریم
لو رفتن
از اتاق های تفتیش، دستبند، بی سیم
از اتاق های کابل، قپان، بازجو
و تردید
از اتاق های سرد تو در تو
و هق هق
بر دوش خسته کشیدم ترانه هایم را
و عاشقانه گذر کردن
از سلول های ترس های بسیار و امید های اندک
از سلول های خود آموز و دیکشنری
از سلول های یقلاوی
سه سیگار روزانه
و شبان مقطع کابوس
از سلول های دغدغه، دوار، درد
از سلول های زخم، عفونت، ورم
از سلول های شمارش آجر، قدم، میله
از سلول های حیاط، هواخوری، رمز
و حسرت یک آغوش
از سلول های چه گوارا
شریعتی و خوجه
از سلول های فریب دادن زندانبان
فریب دادن خویش
از سلول های فراموش کردن
به خاطر آوردن
از سلول های اشک های یاغی
و غضب های رام
و امید
بر دوش خسته کشیدم ترانه هایم را
و عاشقانه گذر کردم
از سال های "ناسِت"، خضاب، ادکلن و فرخزاد
از سال های کنکور، کار و اجباری
از سال های بن بست، جمعه، کمکم کن، شب
از سالهای شاملو، اخوان، نیما
از سالهای سارتر، فلینی، برشت، جشن هنر
از سالهای اعتصاب، گاز اشک آور، دود، لاستیک
از سالهای نعش، اوین، چیتگر
از سالهای پویان، رضایی، خسرو و کرامت
از سالهای جهل، توطئه، فریب
از سال های قتل عام انقلاب
از سالهای سایه روشن سیال
و شک
بر دوش خسته کشیدم ترانه هایم را و عاشقانه
گذر کردن
تا با دهان کوچک تو بخوانم
آواز سرزمین صبورم را
در جشن زاد روز کودک آینده
بر دوش خسته کشیدم ترانه هایم را و عاشقانه گذر کردم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *