+ - x
 » از همین شاعر
1 ترا بهر ربودن دوست دارم
2 برآنم تا که از تو دل بگیرم
3 من بدستان تو آیم که تنت را بچشم
4 سیه چارد سرم افکنده منبر
5 یک بوسه گرفت و برد لب های مرا
6 قد کوتاه حقم را که دیدم
7 پرتگاه
8 شباهنگ
9 اگر میشد که دود سوختن را گریه میکردم
10 باورشکن

 » بیشتر بخوانید...
 صبر با عشق بس نمی آید
 عاشقم از عاشقان نگریختم
 دری و فارسی
 تتار اگر چه جهان را خراب کرد به جنگ
 دل در آن یار دلاویز آویخت
 عزم رفتن کردۀ چون عمر شیرین یاد دار
 آهنگی در سکوت
 ز بهار جان خبر ده هله ای دم بهاری
 این کیست این این کیست این هذا جنون العاشقین
 درجه تحصیل در کابینۀ کرزی

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

سیه چارد سرم افکنده منبر
سپس گردیده نام من « سیه سر »
نگهبان سر ِ گمنامی من
صدایم می زند با رنگ چادر


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *