+ - x
 » از همین شاعر
1 نشد از پرده تنها حق رخ تابیدنم پنهان
2 گلبرگ نسترن
3 دردیدهً من بسکه هوس انگیزی
4 پرتگاه
5 بسکه در قلب من تپش داری
6 تو مردِ شهر پندار کجایی
7 کَلفَهشنگ
8 افسوس که من جدا زخاکت مردم
9 باورشکن
10 فقط یکبار مینازم به بختم

 » بیشتر بخوانید...
 امروز مها خویش ز بیگانه ندانیم
 خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
 دو چشم آهوانش شیرگیرست
 بی نکورويی گلستان خوش نمی آيد مرا
 خانه سرخ است
 هی چه گریزی چندین یک نفس این جا بنشین
 با یاد چشمهای تو
 گر روی بگردانی تو پشت قوی داری
 باز بهار می کشد زندگی از بهار من
 ایدل چو زمانه می کند غمناکت

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

باغ ترانه های سمن، گوش گیرمت
گیسوی رقص بید، بر و دوش گیرمت
در دست تو شکوفه کنم سیب سیب سرخ
در شاخه شاخه سبز، در آغوش گیرمت

6- شهریور 1391


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *