+ - x
 » از همین شاعر
1 روز رویدن لاله به باغ
2 شهر ما خوبترین شهر زمین
3 دلم من خانه ی یک قرن خون است
4 عشق رفت
5 گلیم بافته دست پدرم
6 مادر مرا نبخش
7 خورشید قاتل است

 » بیشتر بخوانید...
 کبود
 رفیق اهل دل و یار محرمی دارم
 ای سر مردان برگو برگو
 مقام ناز نداری برو تو ناز مکن
 چو اشک اندر دل فطرت تپیدم
 قند و قروت
 سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من
 تعالوا کلنا ذا الیوم سکری
 ای جان گذرکرده از این گنبد ناری
 یار در آخرزمان کرد طرب سازیی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دلم من خانه ی یک قرن خون است
تبسم در لبانم از جنون است
و شعرم قصه مرگ محبت
شهید گردش چرخ زبون است


حمل 1387


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *