+ - x
 » از همین شاعر
1 خورشید قاتل است
2 گلیم بافته دست پدرم
3 دلم من خانه ی یک قرن خون است
4 روز رویدن لاله به باغ
5 مادر مرا نبخش
6 عشق رفت
7 شهر ما خوبترین شهر زمین

 » بیشتر بخوانید...
 یا کالمینا یا حاکمینا
 هست مستی که مرا جانب میخانه برد
 یک بغض جن گرفته گلوی مرا گرفت
 تلخکها
 مرا به خانه ام ببر
 چند گریزی ز ما چند روی جا به جا
 جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن
 به جان عشق که از بهر عشق دانه و دام
 همت کن
 دو هزار عهد کردم که سر جنون نخارم

۳.۰
امتیاز: ۳.۰ | مجموع آراء: ۱


مادر مرا نبخش
هرگز مرا نبخش
ای مادر عزیز
که من لایقش نیم

فرزند تو باده ی از خویش رفتنی
از دست غیر جام بسر کرده است باز
مادر مرا نبخش
که من لایقش نیم
هرگز مرا نبخش

عمرم تمام بر در میخانه های عشق
روزم تمام بر سر راه محبتی
لب خند را به پای گدایی نشته باشم
مادر مرا نبخش
که من لایقش نیم
هرگز مرا نبخش


اکنون که من ز خویشتنم رفته ام برون
دست پیاله را چون دستان پاک تو
بوسیده ام باز
مادر مرا نبخش
هرگز مرا نبخش
کن من لایقش نیم

5 حمل 1387 منزل زریون


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *