+ - x
 » از همین شاعر
1 مهمان یاد های توام در دوام شب
2 اسیر
3 همصدایی
4 بهانه
5 بی تو بسیار گریه کردم
6 در باغ
7 دردنامه
8 در باد چون سنگ
9 گریه
10 تردید

 » بیشتر بخوانید...
 شعر قرن
 بویی ز گردون می رسد با پرسش و دلداریی
 باز در اسرار روم جانب آن یار روم
 ما دو سه رند عشرتی جمع شدیم این طرف
 باده ی عرفان
 پارسی را پاس میداریم
 دسمال تره آب به دستم داده
 عاشقا دو چشم بگشا چار جو در خود ببین
 بزن آن پرده دوشین که من امروز خموشم
 آن خانه...

۲.۰
امتیاز: ۲.۰ | مجموع آراء: ۱

چنان حیله ها
در هاله ها
به رقص آمده اند
که ساز ها شرمنده صدای خویش اند
سازنده گان!
زمین زیر پای تان رقصان باد
و باد در سر انگشتان تان ساکن
زین حیله ها
که به رقص آورده اید
خاموشی
موهبتیست
یاران؛
یاران
موهبتیست
خاموشی!
هنگام نا همخوانیی سازها

7 اکتوبر 2006


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *