+ - x
 » از همین شاعر
1 شهر ما خوبترین شهر زمین
2 مادر مرا نبخش
3 دلم من خانه ی یک قرن خون است
4 خورشید قاتل است
5 عشق رفت
6 روز رویدن لاله به باغ
7 گلیم بافته دست پدرم

 » بیشتر بخوانید...
 هر موی من از عشقت بیت و غزلی گشته
 من کجا بودم عجب بی تو این چندین زمان
 باز امشب ای رقیبان ساز می خواهد دلم
 اگر به كوچه و یا خانه ریخت خونم بود
 تویی نقشی که جان ها برنتابد
 ای رخ خندان تو مایه صد گلستان
 دری و فارسی
 ای روز مبارک و خجسته
 سرگذشت
 بیچاره کسی که زر ندارد

۲.۰
امتیاز: ۲.۰ | مجموع آراء: ۱


روز خوش است روز، روز نیکوست
روز دوست داشتن یک مهرو ست

روز گرم است و نو بهار براه
روز دیدار گلشن و هاموست

روز رویدن لاله به باغ
آب دریا بهر طرف دیدوست

عروس دشت حنا کرده به پا
ابر آبستن مرد لولوست

لیک افسوس در این روز نکو
حلقه ما پر از مرد گلوست

25 حوت 1386


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *