+ - x
 » از همین شاعر
1 با من از ایران بگو
2 گل سرخ
3 قصه ی وفا
4 کندو
5 همسفر
6 فریاد زیر آب
7 عشق من عاشقم باش
8 مرا به خانه ام ببر
9 ماه پیشونی
10 آوازهای سرزمین صبوری

 » بیشتر بخوانید...
 حال خونین دلان که گوید باز
 قصه سنگ و خشت
 تاریخ تلخ
 دنیای مردان
 نازم ای سرو سهی قامت رعنای ترا
 ترا با خرقه و عمامه کاری
 باز فرود آمدیم بر در سلطان خویش
 حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
 تا نلغزی که ز خون راه پس و پیش ترست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

نعره کن ای سرزمین جان سپردن
نعره کن
نعره کن ای خاک خسته، خاک مردن
نعره کن
شب هق هق
شب پرپر زدن چلچله هاست
از غزل گریه پرم
خانه ی هم غصه کجاست؟
این همه جوخه، این همه دار
این همه مرگ
این همه عاشق خفته در خون
این همه زندان، این همه درد
این همه اشک
نعره هایت کو خاک گلگون؟
خاک گل مردگی و قحطی و آفت زدگی
وطن تعزیه در مرگ و مصیبت زدگی
شب یاران، شب زندان
شب ویرانی ما
شب اعدام رفیقان گل و نور و صدا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *