+ - x
 » از همین شاعر
1 گل سرخ
2 ماه پیشونی
3 خاک خسته
4 عشق من عاشقم باش
5 خانه سرخ است
6 فریاد زیر آب
7 مار در محراب
8 همسفر
9 صدایم کن
10 آوازهای سرزمین صبوری

 » بیشتر بخوانید...
 به اهل پرده اسرارها ببر خبری
 ای سرو و گل بستان بنگر به تهی دستان
 منم غرقه درون جوی باری
 نوشتم این غزل نغز با سواد دو دیده
 نماد ترازو
 بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما
 عشق یعنی
 آتشینا آب حیوان از کجا آورده ای
 منم که سايهٔ من فرش بوريای من است
 مه نشین عاطفه

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است
باری از خون، پهنه ی برزن و میدان سرخ است

ده به ده، پرچم خشم است که بر می خیزد
مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است

تا گل خونی فریاد در این باغستان
ساقه از ضربه ی شلاق زمستان سرخ است

وحشتی نیست از انبوه مسلسل داران
تا در این دشت، غرور کینه داران سرخ است

رو سیاه است اگر این شب مردم کش بد
تا دم صبح وطن، سینه ی یاران سرخ است

با تو سرسبزی از ایثار سیه پوشان است
ای مسلط دستت از خون شهیدان سرخ است


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *