+ - x
 » از همین شاعر
1 فریاد زیر آب
2 صدایم کن
3 با من از ایران بگو
4 آوازهای سرزمین صبوری
5 همسفر
6 فاجعه
7 رازقی
8 مرا به خانه ام ببر
9 کندو
10 پل

 » بیشتر بخوانید...
 چمنی که جمله گلها به پناه او گریزد
 هر کی در او نیست از این عشق رنگ
 ساعتی خندید با خود از دم ِ یك روسپی
 امروز تو خوشتری و یا من
 بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
 نیم گلباز و نی گل می فروشم
 خوشا روزی که خود را باز گیری
 که بوده است تو را دوش یار و همخوابه
 چو مرا ز عشق کهنه صنما به یاد دادی
 اتحاد و اتفاق

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بخواب ای مهربان ای یار
بخواب ای کشته ی بیدار
بخواب ای خفته ی گلگون
بخواب ای غوطه ور در خون
سکوت سرخ خاک تو
صدای نینوا دارد
در این دم کرده گورستان
تگرگ مرگ می بارد
به سوگ تو در این مقتل
کدامین مویه و شیون
سکوت یأس در خانه
هجوم مرگ در برزن
تمام سینه ها عریان
تمام چهره ها خونین
تمام دست ها خالی
تمام چشم ها غمگین
به خاک مسلخ افتادند
در این صحرای خونباران
برادرها جدا از هم
پدرها بی پسرهاشان
تو ای تن خفته ی گمنام
بخواب کنون که بسیاری
لا لا لا لا، لا لا لا لا
بخواب آری که بیداری
در این ویرانه خاک تو
که شد یک باره چون صحرا
به یادت باغ می سازند
برادرهای فرداها
به سوگ تو در این مقتل
کدامین مویه و شیون
سکوت خشم در خانه
هجوم مرگ در برزن


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *