+ - x
 » از همین شاعر
1 پارسی
2 ملت من
3 دریای عشق و موج گهرزاست پارسی
4 تو چه موجود خدايی، تو چه دردی چه دوايی
5 آزادی
6 انتظار
7 خلوتی كو كه خیالات تو آنجا ببرم
8 سفر بخير برو
9 خداحافظ گل سوری
10 در انتحار لحظه ها

 » بیشتر بخوانید...
 سکوت
 باران شرر ز ابر بصر لرزد و ريزد
 تو را سعادت بادا در آن جمال و جلال
 زیر پیراهنت جای من است
 ای خان و مان بمانده و از شهر خود جدا
 فرقی نمانده روز غم و شام عید را
 بخش پانزدهم
 ای اهل صبوح در چه کارید
 ای ظریف جهان سلام علیک

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

حروف قصه ی سبز شكوفه كاری عشق!
جرس شكسته فضای خیال كوچه ی دل
به انتظار هجوم نسیم فصل شماست
هوای خاطر این خسته رهگذر كنید
چراغ معجزه ی آتش سترگ مرا
- دل بزرگ مرا-
به انتظار فروغ دگر ز شعر دگر
امید وار كنید

***

كشان كشانم از این تنگنا برون آرید
به عاشقانه ترین شیوه ام شكار كنید

***

اسیر پنجه ی سرما سكوتی ام منهید
ستارگان مقدس
مرا بهار كنید.

6 سرطان 1363 كابل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *