+ - x
 » از همین شاعر
1 سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
2 در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
3 زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
4 ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
5 بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
6 ای قصه بهشت ز کویت حکایتی
7 دوش می آمد و رخساره برافروخته بود
8 عکس روی تو چو در آینه جام افتاد
9 نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد
10 به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد

 » بیشتر بخوانید...
 می خرامد جان مجلس سوی مجلس گام گام
 افسوس که من جدا زخاکت مردم
 دل من چون صدف باشد، خیال دوست دُر باشد
 خدایگان جمال و خلاصه خوبی
 دم به دم از ره دل پیک خیالش رسدم
 ز اول بامداد سرمستی
 دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را
 ما دو سه مست خلوتی جمع شدیم این طرف
 اگر به كوچه و یا خانه ریخت خونم بود
 عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود
حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است
بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود
بر سر تربت ما چون گذری همت خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود
برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو
راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود
ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز
تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود
چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد
تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود
بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد
زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *