+ - x
 » از همین شاعر
1 آلیس
2 سوگ سرود ۱
3 بهانه
4 زنده گی
5 تردید
6 شهرزاد
7 در باغ
8 بیا که بی تو دلم از زمانه میگیرد
9 کوچ و غربت
10 حیله های رقصان

 » بیشتر بخوانید...
 بیا که ساقی عشق شراب باره رسید
 جای دگر بوده ای زانک تهی روده ای
 گر تو تنگ آیی ز ما زوتر برون رو ای حریف
 دلا منه قدم اصلا به نردبان مجاز
 آتش عشق تو قلاووز شد
 از ورای سر دل بین شیوه ها
 از رويت ای نکورو اين آبرو نريزد
 آخر گل و خار را بدیدی
 یک قوصره پر دارم ز سخن
 ما گوش شماییم شما تن زده تا کی

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۱

هر صبح از سلام تو آغاز میشوم
در ابتدای چشم تو پرواز میشوم

یک عمر در سکوت تو در بند مانده ام
یک روز از تمام تنت باز میشوم

بر دوره های تازۀ این ساعت غریب
در یاد های سبز تو تک تاز میشوم

از شوق های خستۀ دیروز ها دریغ
با حسرت همیشگی انباز میشوم

یک ابر در بهار دلم بغض بوده ام
صد رعد در خزان خود آواز میشوم

بیگانگی از آتش پرهیز ها نبود
کاین سان درون هستی خود راز میشوم

رازی نیازهای نهان نگفته ها
راز غمین فلسفۀ ناز میشوم

یکروز از صدای تو آواره گشته ام
عمریست با نیاز تو دمساز میشوم

هر روز با سلام تو . اینک همیشه ها
با یک امید تازه سرآغاز میشوم

10-12-2012


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *