+ - x
 » از همین شاعر
1 هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
2 با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
3 یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود
4 صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش
5 مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
6 بارها گفته ام و بار دگر می گویم
7 در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم
8 تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج
9 گلبن عیش می دمد ساقی گلعذار کو
10 رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

 » بیشتر بخوانید...
 تنی داری بسان خرمن گل
 ای روز مبارک و خجسته
 دلت گرفته؟ از این پنجره بزن بیرون
 خیانت کردی اما...
 قید هستی نیست مانع خاطرآزاده را
 در صد فتنه را بر خود گشادی
 ای بر سر بازاری دستار چنان کرده
 حرم دام
 باز امشب دوستان خواب پریشان دیده ام
 عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت
خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت
پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن
که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت
سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم
که جان را نسخه ای باشد ز لوح خال هندویت
تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی
صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت
و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی
برافشان تا فروریزد هزاران جان ز هر مویت
من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل
من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت
زهی همت که حافظ راست از دنیی و از عقبی
نیاید هیچ در چشمش بجز خاک سر کویت


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *